Medea

PosterMedea

Over het stuk

Dit jaar is gekozen voor een stuk dat de kijker uitdaagt tot reflectie. Medea wordt wel beschreven als het eerste feministische stuk, omdat Medea een van de weinige stukken is met vrouwelijke hoofdrollen binnen de klassieke Griekse theatertraditie. 

Deze traditie hopen wij in ere te houden met een stuk dat de toeschouwer dwingt zijn eigen positie in dit dilemma in te nemen. De karakters zijn grijs geschreven zonder een partij die duidelijk in zijn recht staat. Medea wordt keer op keer verraden door  Jason, van wie ze zoveel van hield en zoveel voor heeft opgeofferd. Toch blijft infanticide een verschrikking waar geen enkel mens ooit echt vrede mee zal hebben. 

De rest van de cast is eveneens gecompliceerd; het zijn karakters met geloofwaardige fouten in hun persoonlijkheid  die handelen op een manier die hen het beste lijkt. Niet om andere bewust schade te berokkenen, iets wat helaas vaak door hun onwetendheid of kortzichtigheid toch gebeurt.

Regie

Ludy Graffelman

Spelers

Carlijne Vos
Eline Engel
Herre Plomp
Inge Ausems
Jannigje van Doesburg
Lars Frietman
Lisanne Andel
Sander Schaap
Yvette van Loenen

Met dank aan

Fentener van Vlissingen Fonds

Café ’t Pandje

Mien van ’t Sant Fonds